Make your own free website on Tripod.com

"Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama vasim kazniti i poniziti, a vas ce protiv njih pomoci, i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. - Allah sve zna i mudar je." (Kur'an 9:14-15)